Pravda je naša misija, pravo naša strast - Vaši zaštitnici u svakom koraku pravnog puta.

U našoj advokatskoj kancelariji, pravda nije samo riječ - to je naša misija, naša strast i naša predanost.


Bez obzira na izazove koje susrećete na pravnom putu, mi smo tu kao vaši zaštitnici, pružajući podršku i zastupajući vaše interese u svakom koraku.

USLUGE

Krivično pravo

Zastupanje i savjetovanje u krivičnim postupcima, pružanje pravne zaštite.

Privredno pravo

Savjetovanje, zastupanje i pravnička podrška u poslovnim pitanjima.

Građansko pravo

Zastupanje u građanskim sporovima, pravne savjete i dokumentaciju.

Porodično pravo

Zaštita porodičnih interesa, pravni savjeti, rješavanje sporova.

Radno pravo

Savjetovanje, zastupanje i zaštita prava radnika i poslodavaca.

Upravno pravo

Savjetovanje, zastupanje i pravna podrška u upravnim postupcima.

Pravni propisi

Propisi Bosne i Hercegovine

Pravni propisi Bosne i Hercegovine obuhvataju zakone i regulative na državnom nivou, kao i propise entiteta Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Ovi propisi regulišu širok spektar oblasti, uključujući krivično pravo, građansko pravo, radno pravo, poresko pravo i mnoge druge. Njihov cilj je osigurati pravnu sigurnost, zaštitu prava građana i regulisati funkcionisanje društva u skladu sa ustavom zemlje.

Propisi Federacije Bosne i Hercegovine

Pravni propisi Federacije Bosne i Hercegovine obuhvataju zakone, uredbe i druge akte koji regulišu različite sfere društvenog života, uključujući prava građana, ekonomiju, obrazovanje i administraciju. Ovi propisi se donose u skladu s Ustavom Federacije BiH i međunarodnim obavezama zemlje te se primjenjuju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Nadležne institucije provode i interpretiraju ove propise kako bi osigurale pravnu sigurnost i pravičnost u društvu.

PROPISI Republike Srpske

Pravni propisi Republike Srpske su osnova zakonodavnog okvira Bosne i Hercegovine. Oni obuhvataju širok spektar oblasti, uključujući građansko pravo, krivično pravo, radno pravo i administrativne propise. Ovi propisi su usklađeni s ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravnim standardima.

Kontaktirajte nas